Algemeen Privacy Statement

Deze website is van Buro Vernuft ingeschreven bij KvK onder nummer 76979075.

 

Wanneer je gebruik maakt van de website van Buro Vernuft, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens Buro Vernuft kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt voor een kennissessie.

 

 

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op je voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. 

 

 

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van deze website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Het gaat dan specifiek om de informatie die je zelf invult bij de formulieren en zaken over je browser, besturingssysteem, land waarin je de website bekijkt en soortgelijke browser gegevens. Deze worden anoniem (zonder herleidbaar ip-adres) verwerkt in Google Analytics. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

  • Navigatie door de website;
  • Invullen van formulieren.

     

 
Wat doen we met je gegevens?

Buro Vernuft bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

  • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
  • Het opbouwen van een contacthistorie en opvolgen van contactverzoeken;
  • Registreren van aanmeldingen voor events;
  • Het opslaan van noodzakelijke gegevens in een sollicitatieprocedure;
  • Na expliciete toestemming: Het optimaliseren van je digitale ervaring en marketingdoeleinden door je surfgedrag te delen met partners;

Buro Vernuft bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

 

 

Hoe beveiligen we je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Buro Vernuft streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

 

 

Met wie deelt Buro Vernuft jouw gegevens?

Buro Vernuft gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. We delen alleen gegevens na jouw expliciete toestemming met de volgende partners: Facebook, Google, Twitter en LinkedIn. 

 

 

Hoe lang bewaren wij jouw Persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw Persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor of toegestaan in het licht van de in doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt (zie de paragraaf “Hoe gebruiken wij uw Persoonsgegevens?”), tenzij wet- of regelgeving ons verplicht om uw Persoonsgegevens korter of langer te bewaren.

 

De Persoonsgegevens die wij gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven en/of marketing-gerelateerde materialen bewaren wij totdat u zich uitschrijft van de nieuwsbrief of marketing-materialen. De Persoonsgegevens die wij gebruiken voor het het personaliseren van jouw ervaring op de Website bewaren wij gedurende twaalf (12) maanden.

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Google Analytics 48 maanden, Google Ads maximaal 540 dagen, Facebook maximaal 365 dagen.

 

 

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

 

 

Inzicht in je gegevens?

Op deze pagina kun je jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens altijd aanpassen. Je kunt ook  inzicht krijgen in de gegevens die Buro Vernuft  over jou heeft. Hiertoe kun je een schriftelijk verzoek indienen bij Buro Vernuft. Op basis van de uitkomsten kun je Buro Vernuft verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. In een aantal gevallen kun je verzoeken om verwijdering of wissen van je gegevens. Die gevallen zijn beschreven in artikel 17 van de AVG. Stuur voor inzicht, verwijdering, overdracht of aanpassing een verzoek naar info@burovernuft.nl.

 

 

Klachten

Heb je klachten over dit privacy statement of over de wijze van verwerken van gegevens door Buro Vernuft  Dan kun je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

 

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.