Privacy beleid

In dit Privacybeleid vertellen wij, Buro Vernuft, hoe wij gegevens van jou verzamelen en gebruiken. Of met wie wij jouw gegevens delen. Dit Privacybeleid ziet op ons gebruik van jouw informatie die wij verzamelen op of via www.burovernuft.nl. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon; een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Buro Vernuft verzamelt de volgende Persoonsgegevens van jou:

Naam, adres, en woonplaats;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
IP-adres; en
Informatie over het  gebruik van www.burovernuft.nl.

Hoe Verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij, en onze dienstverleners, verzamelen Persoonsgegevens op verschillende manieren, waaronder:

Via de Website

– Wij verzamelen Persoonsgegevens via de Website, bijvoorbeeld wanneer jij je aanmeldt voor een nieuwsbrief of een contactformulier invult.

Via cookies en vergelijkbare technologieën

– Wij verzamelen Persoonsgegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Wij, en onze dienstverleners, gebruiken jouw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het verzenden van nieuwsbrieven en/of marketing-gerelateerde materialen

Om jouw marketing-gerelateerde e-mails te sturen met betrekking tot onze diensten ander nieuws over Buro Vernuft.

Wij verzenden deze berichten indien jij hiervoor jouw toestemming hebt gegeven, of voor zover wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben.

Het personaliseren van jouw ervaring op de Website

Om jouw voorkeuren te leren begrijpen, zodat wij de Website op jouw voorkeur kunnen afstemmen.

Wij personaliseren jouw ervaring op de Website indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven, of voor zover wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben.

Verder gebruiken wij jouw Persoonsgegevens, voor zover toegestaan, ook voor andere legitieme zakelijke doelen, inclusief management-analyses, audits, de naleving van wet- en regelgeving,  beleid van Buro Vernuft en in het kader van de behandeling van klachten en verwante onderzoeken en communicatie, en juridische en administratieve activiteiten. We gebruiken jouw Persoonsgegevens ook om onderzoeken uit te voeren naar onwettige activiteiten, om onze rechten vast te stellen of uit te oefenen en om te voldoen aan verzoeken van overheden en wetshandhavers.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Buro Vernuft verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Buro Vernuft blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw Persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor of toegestaan in het licht van de in doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt (zie de paragraaf “Hoe gebruiken wij uw Persoonsgegevens?”), tenzij wet- of regelgeving ons verplicht om uw Persoonsgegevens korter of langer te bewaren.

De Persoonsgegevens die wij gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven en/of marketing-gerelateerde materialen bewaren wij totdat u zich uitschrijft van de nieuwsbrief of marketing-materialen. 

De Persoonsgegevens die wij gebruiken voor het het personaliseren van uw ervaring op de Website bewaren wij gedurende twaalf (12) maanden.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Google Analytics 48 maanden, Google Ads maximaal 540 dagen, Facebook maximaal 365 dagen.

Contactgegevens
Indien jij vragen of zorgen hebt over de manier waarop wij Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, dan kun je contact opnemen met ons opnemen via help@burovernuft.nl. Als jij gebruik wilt maken van jouw recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw Persoonsgegevens, indien jij een kopie van uw Persoonsgegevens wenst, gebruik wilt maken van uw recht op portabiliteit, of indien jij ons wilt verzoeken de verwerking van jouw Persoonsgegevens te beperken of bezwaar wilt maken tegen deze verwerking, dan kunt je contact opnemen met ons via help@burovernuft.nl of via post. Tevens heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Buro Vernuft
Boterdiep 69-1
9712 LK
Groningen

Niels Werdekker
help@burovernuft.nl
+31 (0)633826290